OBSERWOWANE ZACHOWANIE LUDZI

Obserwował on zachowanie ludzi, którzy napoty­kali na swej drodze drabinę przerzuconą ponad chodnikiem. Na 51 przechodniów, którzy minęli to miejsce w ciągu 15 minut, 14 przeszło pod drabiną, a reszta zbaczała na jezdnię, aby drabinę ominąć, choc narażała się w ten sposób na niebezpieczeń­stwo ze strony ruchu ulicznego. Na drabinie ni­kogo nie było, tak że z tej strony żadne realne ryzyko nie wchodziło w grę. Pomimo skromnej skali ten wynik jest wymowny, a nadto zgodny z wynikiem o wiele szerszego badania na temat rozdżkarstwa, które omówimy później. Powróćmy więc teraz do pytania postawionego na początku tego rozdziału: czy jesteśmy naprawdę w pełni oświeconymi ludźmi, którzy pozostawili przesądy daleko za sobą?

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)