OBSERWOWANE ZACHOWANIE LUDZI

Obserwował on zachowanie ludzi, którzy napoty­kali na swej drodze drabinę przerzuconą ponad chodnikiem. Na 51 przechodniów, którzy minęli to miejsce w ciągu 15 minut, 14 przeszło pod drabiną, a reszta zbaczała na jezdnię, aby drabinę ominąć, choc narażała się w ten sposób na niebezpieczeń­stwo ze strony ruchu ulicznego. Na drabinie ni­kogo nie było, tak że z tej strony żadne realne ryzyko nie wchodziło w grę. Pomimo skromnej skali ten wynik jest wymowny, a nadto zgodny z wynikiem o wiele szerszego badania na temat rozdżkarstwa, które omówimy później. Powróćmy więc teraz do pytania postawionego na początku tego rozdziału: czy jesteśmy naprawdę w pełni oświeconymi ludźmi, którzy pozostawili przesądy daleko za sobą?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone