„OGLĄDACZE”

Kulturze współczesnej nie jest nie znana sytuacja, kiedy daleko posuniętemu rozpadowi istotnych więzi międzyludzkich, podtrzymywanych dotych­czas przez nakazy wspólnej tradycji, przeciwsta­wia się — jako czynnik integrujący — nowoczes­na forma masowego przekazu. Taką dokładnie sy­tuację oglądaliśmy w początkach naszego stulecia na terenie Stanów Zjednoczonych, kiedy to czyn­nikiem skierowującym w jedno koryto skołatane i rozpierzchnięte myśli milionów imigrantów z Ir­landii, Polski, Niemiec, Rosji i innych krajów Europy i Ameryki Południowej stało się kino. Dla ludzi tych, wyrwanych z dawnych środowisk, od­łączonych od dawnych tradycji i wierzeń, a rów­nież nie znających języka kraju, do którego przy­jechali, kino — będące wówczas kinem niemym — nie tylko stało się jedyną dostępną formą rozryw­ki, ale także jedynym instrumentem zdolnym prze­kazać im wykład na temat nowych reguł życia, cnót i występków, ideałów i mitów ich nowej oj­czyzny.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)