OGÓLNE WSKAZANIA

Problem jednakże polega na tym, że owemu najogólniejszemu celowi nie towarzy­szy wystarczająco precyzyjny system wskazań konkretnych, które mogłyby uczynić ów cel na­macalnym i dopomóc mu w stopniowym realizo­waniu się poprzez poszczególne ludzkie losy, poprzez indywidualne osiągnięcia uczestników na­szej cywilizacji.Takich wskazań dostarczyć może jedynie kul­tura. Zarówna kultura „wielka”, animująca naj­bardziej fundamentalne postawy ludzkie, jak i kultura towarzysząca nam na co dzień, dotyczą­ca obyczaju, powszednich więzi międzyludzkich, obiegowych przeświadczeń i zachowań się. W szki­cu tym starałem się wykazać, że tworzenie takich wskazań jest rolą, jaka przypada we współczes­nym nam świecie środkom masowego przekazu i wytwarzanej przez nie kulturze masowej.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)