OPIS KŁOPOTÓW

Podobnie w Przedwiośniu, po przybyciu do Nawłoci, „Cezary robił swobodnego światowca, choć wspomnienie o powalanych ineksprymablach i zruj­nowanym kołnierzu stawało mu na przeszkodzie w zadawaniu szyku”.Opisy podobnych kłopotów adaptacyjnych są w powojennej naszej literaturze raczej rzadkością.Najtrafniejsze spośród podobnych opisów spotka­łem w powieści Juliana Kawalca Tańczący jastrząb, gdzie bohater, przybysz ze wsi, dostając się na uni­wersytet w okresie tuż powojennym, odczuwa dość dotkliwie swoje nieobycie wobec miejskiej mło­dzieży inteligenckiej, która imponuje mu, a zara­zem dziwi go odmiennością swoich form obyczajo­wych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)