PIERWSZE KROKI

Prze­ciwnie, pierwsze kroki w zakresie zorganizowane; masowej zabawy czy rozrywki — czym bowiem była ona naprawdę, zastanowimy się za chwilę — podjęto u nas w okresie wyjątkowo napiętym i su­rowym, jeśli idzie o ogólny klimat życia publicz­nego w Polsce. Powodem, dla którego zwłaszcza organizacje społeczne i młodzieżowe zajęły się organizowaniem działalności rozrywkowej, sta­ła się przede wszystkim wynikająca z przesłanek ideologicznych chęć zagarnięcia możliwie naj­większej połaci ludzkiego czasu i aktywności w sztywne i kontrolowane formy. Dominującym poglądem było przekonanie, że człowiek może roz­wijać się i „rosnąć” jedynie w zorganizowanym kolektywie i im głębiej ów kolektyw wkracza w jego życie, tym lepiej.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)