POCHWAŁA TRWANIA

Jeśliby jednak ktokolwiek z wyliczonych tu, nie najbardziej przecież apetycznych, cech formalnych Rodziny Matysiaków zechciał ukuć przeciwko au­dycji łatwy zarzut, należy mu się przestroga: nie co innego bowiem, tylko te właśnie cechy legły u źró­deł zawrotnej kariery Rodziny Matysiaków w mo­mencie jej narodzin, to znaczy w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Jest to paradoks nietrudny do wytłumaczenia. Rodzina Matysiaków zjawiła się w eterze w okresie, kiedy zarówno literatura, jak inne dziedziny twórczości, na przykład film, za­czynały dopiero wydobywać się z mozołem z kli­matu patetycznej fikcji. Niech nas przy tym nie zmyli okoliczność, że fikcja owa posługiwała gię chętnie i programowo zawołaniem realizmu, a re­alistyczne maniery i rekwizyty były w cenie, mi­mo tego bowiem, że powieść środowiskowa z krę­gów robotniczych lub chłopskich uchodziła za obo­wiązujący wzorzec, główną wskazówką przyświe­cającą wszystkim tym utworom był przemożny wszechobecny dydaktyzm, pozostający w kon­flikcie z realizmem.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)