PODJĘTE BADANIA

Ba­dania te podjęto dlatego, że w Niemczech w pierw­szych latach po wojnie zaobserwowano ogólny wzrost częstości występowania takich deformacji. W ten sposób przedmiot, który — by użyć słów jednego z badaczy w tej dziedzinie, dra Stotta — „został już uznany za tabu jako «plotki starej ciot­ki*”, zyskał na nowo względy poważnych uczo­nych, ci zaś wykryli w nim rzeczywisty rdzeń fak­tów. Jak się okazuje, zalecanie ciężarnym kobie­tom, aby szukały miłego otoczenia i zachowywały pogodę ducha, jest zaiste raczej słuszną radą ani­żeli hołdowaniem „przesądowi”.Skoro tak, to czy nie byłoby warto podjąć sy­stematycznych badań różnych gatunków „przesą­dów”, aby wykryć, czy nie zawierają one czasem jakiejś cząstki prawdy?

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂