PODJĘTE BADANIA

Ba­dania te podjęto dlatego, że w Niemczech w pierw­szych latach po wojnie zaobserwowano ogólny wzrost częstości występowania takich deformacji. W ten sposób przedmiot, który — by użyć słów jednego z badaczy w tej dziedzinie, dra Stotta — „został już uznany za tabu jako «plotki starej ciot­ki*”, zyskał na nowo względy poważnych uczo­nych, ci zaś wykryli w nim rzeczywisty rdzeń fak­tów. Jak się okazuje, zalecanie ciężarnym kobie­tom, aby szukały miłego otoczenia i zachowywały pogodę ducha, jest zaiste raczej słuszną radą ani­żeli hołdowaniem „przesądowi”.Skoro tak, to czy nie byłoby warto podjąć sy­stematycznych badań różnych gatunków „przesą­dów”, aby wykryć, czy nie zawierają one czasem jakiejś cząstki prawdy?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone