PODOBNE PRZEMIANY

Podobne przemiany mają miejsce wówczas, gdy informacja jest przekazywana łańcuszkiem od jednej osoby do drugiej, jak wykazały liczne ekspe­rymenty dotyczące rozchodzenia się pogłosek.Bez eksperymentu trudno jest pokazać, jak dzia­łają te procesy, ponieważ z reguły nie dysponuje­my informacją niezależną, z którą można by po­równywać relacje zapamiętane. Jeden sławny przy­padek przytacza West z akt Towarzystwa Badań Parapsychologicznych:„Sir Edmund Hornby, główny sędzia Najwyższe­go Sądu Konsularnego na Dalekim Wschodzie, opo­wiedział historię o reporterze, który odwiedził go w środku nocy, aby otrzymać tekst wyroku wyda­nego poprzedniego dnia.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)