POMIMO ZASTRZEŻEŃ

Pomimo tylu zastrzeżeń, jakie można wysunąć przeciwko teorii przesądu jako błędu, pogląd ten cieszy się nadal szerokim uznaniem:„Na pytanie, dlaczego w magii i w religii utrzy­muje się tak iwiele błędnych, a nawet absurdalnych wierzeń, można odpowiedzieć, że dziedziczność, choć wyposaża gatunek ludzki w wyższe zdolności mózgowe, nie stwarza przecież niezawodnej ma­szyny do myślenia. Łatwo rodzą się omyłki, któ­rych wyeliminowanie wymaga stuleci mozolnych dociekań naukowych.” Odrzucenie błędu jako zasadniczego ele­mentu przesądów nie oznacza, rzecz jasna, zaprze­czenia temu, że różne postacie błędu odgrywają poważną rolę zarówno w genezie, jak i w trwaniu wielu rodzajów przesądu.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)