Pomysł na rodzinny wypoczynek

Stworzenie możliwości zapewnienia wypoczynku obywatelowi, podobnie jak stworzenie odpowiednich warunków pracy leży w gestii każdego ustawodawcy. Dlatego też w polskim ustawodawstwie w roku dwa tysiące pięć pojawił się zapis o rodzinnych ogrodach działkowych. Działki takie służą propagowaniu efektywnego wypoczynku i integracji rodzin. Ustawa mówi, że rodzinne ogrody działkowe tworzą wszelkiego rodzaju tereny zielone. Zadanie ich opiera się także na renowacji zniszczonych obszarów zieleni i włączaniu ich do gospodarki przestrzennej miasta. Pełnią one niezwykle ważną rolę w polityce każdego miasta. Służą ochronie środowiska i propagowaniu wśród mieszkańców mody na zdrowy wypoczynek wśród zieleni. Uczą poszanowania dla przyrody i świata zwierzęcego. Mogą stać się także miejscem socjalizacji różnych grup społecznych. Podobnym celom miał posłużyć propagowany przez doktora Jana Jalkowskiego już w roku tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym siódmym pomysł na utworzenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Pomysł ten okazał się niezwykle istotny dla rozwoju wypoczynku i rekreacji w Polsce.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂