POPARCIE OPINII

Jakoż na poparcie opinii chirurgów można przy­toczyć pewne dane z badań nad zwierzętami. Barnett obserwował zachowanie szczurów wpro­wadzonych do zorganizowanej już kolonii. Były one zawsze atakowane przez co najmniej jednego ze stałych rezydentów i chociaż doznane okaleczenia były faktycznie niegroźne, jeśli nie wręcz znikome, nowi przybysze często ginęli. Sekcja zwłok wyka­zywała, że jednym z najbardziej dotkniętych orga­nów był gruczoł nadnercza; bardzo więc możliwe, że taka reakcja na silny stress jest wspólna róż­nym gatunkom ssaków.Cały ten przydługi wywód nie zbliżył nas do celu, jakim jest zdefiniowanie „przesądu”. Prze­ciwnie, powinno już być teraz jasne, że nie ma obiektywnych sposobów odróżnienia „przesądu” od wierzeń i działań innego typu.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)