POSTAWA DUCHOWA

Ta „po­stawa duchowa — pisze z goryczą uczony — właś­ciwa dorastającemu chłopcu, któremu zabrakło hamulców wychowania, dobrych form towarzys­kich i tradycji, usiłuje obecnie wziąć górę w każ­dej dziedzinie życia i udaje jej się to aż nazbyt dobrze.” (s. 289)Po tej dygresji, bez której odróżnienie tego, co jest zabawą, od tego, co jest rozrywką, wydawało się niemożliwe, wróćmy jednak na główny trakt tych rozważań.Po surowym, a zarazem pełnym nadziei okresie tuż powojennym, mniej więcej w początku lat pięć­dziesiątych społeczny stosunek do zabawy i rozry­wki począł się zmieniać. Nie polegała ona, w po­czątkowym przynajmniej okresie, na jakimś zde­cydowanym odwróceniu ogólnego stosunku do ży­cia, w którym obok motywów poważnych, jak pra­ca, polityka czy nauka, uznano również wagę mo­tywów lżejszych, jak zabawa czy rozrywka.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)