POTĘŻNA MASZYNERIA

Staram się również odczytywać W nich — często mimowiedne — refleksy szer­szych przeobrażeń świadomości, które utwory pol­skiej kultury masowej zdołały wchłonąć w siebie i uwyraźnić.’ Nie zamierzam ukrywać, że wyniki tej krytyki są często negatywne, ujawniają brak szerszych perspektyw intelektualnych, towarzyszący wię­kszości naszych przedsięwzięć w tej dziedzinie, nie­rzadką ignorancję zarówno w zakresie istotnej zna­jomości samych zjawisk, jak i mechanizmów spo­łecznego oddziaływania poszczególnych przeko­nań i wskazań. Niemniej jednak owe negatywne wyniki, połączone niekiedy ze zniechęceniem, pro­wokowanym przez artystyczną niedoskonałość wie­lu naszych tworów z zakresu masowych produk­tów kulturalnych, nie powinny przesłaniać nam sprawy najistotniejszęj — tej mianowicie, że jeśli istnieje w ogóle jakaś nadzieja na ukształtowanie się światłych, cywilizowanych, otwartych umys­łowo i wrażliwych moralnie norm obyczajowych i myślowych naszego formującego się społeczeń­stwa, to tkwi ona tak czy inaczej właśnie w owej „maszynce do mięsa”, przez którą przepływa żywy nurt współczesności, nabierając nowych kształtów i znaczeń. Tkwi ona w coraz potężniejszej ma­szynerii współczesnej kultury masowej.

 

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)