POTRZEBA TELEWIZJI

Potrzeba telewizji jako producenta wspólnych doznań i treści jest silniejsza wśród lu­dzi, których ogólny poziom kulturalny jest niż­szy, niż wśród tych, których zadomowienie się w kulturze jest swobodniejsze i dla których, z tej racji, poddanie się naciskom współczesnych mi­gracji nie posiada znamion kataklizmu. To samo zestawienie jednak — poparte dodatko­wo spostrzeżeniami, że wśród osób o niższym wy­kształceniu częstotliwość oglądania telewizji jest większa lub że nałogiem oglądania telewizji ogar­nięta jest przede wszystkim młodzież w wieku lat dziesięciu do czternastu, spędzająca przed telewi­zorem około 22 godzin tygodniowo — pokazuje nam wymownie, jaka grupa ludności kształtuje dzisiaj zasadniczy profil polskiego telewidza, będąc równocześnie najsilniej wpychana w ramy kate­gorii, jktórą określiłem tu jako kulturę „oglądaczy”.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)