POWAŻNE POSTĘPY

W owym czasie psychologia miała już za sobą po­ważne postępy w badaniu tych procesów. Lehmann przedstawił w zarysie jej ustalenia, akcentując zawodność ludzkich zmysłów w różnych warun­kach, a miał przy tym wyraźnie na myśli warunki, w jakich przebiegają seanse spirytystyczne. Prze­prowadzone i opisane przezeń eksperymenty doty­czą wszystkie tego problemu. Na przykład seanse odbywają się z reguły w mroku, który — rzecz prosta — utrudnia obserwację. Jednakże niektóre media przynosiły ze sobą dość jasną czerwoną la­tarnię, co sprawiało wrażenie, że pokój jest całkiem nieźle oświetlony. Aby to sprawdzić, Lehmann na­pisał parę słów na tablicy, którą następnie ustawiał w rozmaitej odległości od białego lub od czerwo­nego światła. Średnie odległości, z jakich badani mogli jeszcze poprawnie odczytać litery.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)