POWIERZCHNIOWE PRZEŻYCIE

Jego przeżycie jest powierzchowne, szyb­ko podlega znudzeniu. Byłoby rzeczą ciekawą do­kładne prześledzenie długości okresów, w których poszczególne gwiazdy rozrywki cieszą się jego sympatią. Niewątpliwie — co widać bardzo wy­raźnie w kulturze masowej Zachodu — okazałyby się one coraz krótsze, a ich rotacja coraz szybsza. Mimo że, logicznie biorąc, owa przyspieszona ro­tacja powinna wciągać coraz szersze kręgi lu­dzi do czynnego wykonywania działań rozrywko­wych, zamieniając dla nich przynajmniej rozryw­kę w zabawę, masowe środki przekazu i struktura przemysłu rqzrywkowego prowadzą nieuchronnie do profesjonalizacji. Widać to wyraźnie na przy­kładzie karier wykonawcow pochodzących z ama­torskich teatrzyków studenckich lub na przykła­dzie zespołów big-beatowych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)