POWIEŚĆ KRYMINALNA

Oczywiście, że powieść kryminalna, jako gatunek wiązany z motywem pieniądza, szuka swoich bo- naterów wśród ludzi bogatych. Równocześnie jed­nak zdaje sobie sprawę, że człowiek, który posiada cokolwiek, bardziej ociąga się wobec zbrodniczego ryzyka niż taki, który nie ma nic do stracenia. Jednakże w sytuacjach, wśród których obraca się polski kryminał, posiadanie czegokolwiek nie ozna­cza wcale stabilizacji. Posiadanie jest tu niepew­ne i często iluzoryczne, zegarmistrz nie waha się przed „mokrą robotą”, być może dlatego, że swo­ją firmę traktuje jako prowizorium, natomiast fakt jej posiadania rzuca nań dwuznaczne świa­tło jako na człowieka, który nie wiedzieć jaką dro­gą doszedł do pieniędzy. Jeśli w zachodniej po­wieści kryminalnej jakiś osobnik ujawnia się ja­ko właściciel sklepu, firmy lub przedsiębiorstwa, prowadzący śledztwo, jeśli nie dysponuje dodat­kowymi poszlakami, zalicza go zazwyczaj w po­czet „szanowanych obywateli”.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)