POZORNA RACJONALNOŚĆ

Wystarczy tego, aby wykazać, że pod pozornie racjonalną powierzchnią nowoczesnego społeczeń­stwa kryją się nieoczekiwanie powszechne tęskno­ty do rzeczy tajemniczych i ciemnych, z których zdawało się nam, żeśmy już wyrośli. Przytoczmy może jeszcze konkretny przykład. Kilka lat temu pewien uniwersytet włączył do prowadzonych przez siebie otwartych wykładów publicznych te­mat, który obiecywał traktować o zjawiskach „pa­rapsychicznych”. I otóż podczas gdy bardziej kon­wencjonalne cykle wykładów z dziedziny sztuk nauk ledwie były w stanie przyciągnąć dostatecz­ną liczbę słuchaczy na to, aby istnieć, na ten je­den odczyt zwalił się taki tłum, że nie tylko trze­ba było znaleźć obszerniejszą od przygotowanej salę, ale jeszcze ponadto powtórzyć wykład.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone