POZORNA RACJONALNOŚĆ

Wystarczy tego, aby wykazać, że pod pozornie racjonalną powierzchnią nowoczesnego społeczeń­stwa kryją się nieoczekiwanie powszechne tęskno­ty do rzeczy tajemniczych i ciemnych, z których zdawało się nam, żeśmy już wyrośli. Przytoczmy może jeszcze konkretny przykład. Kilka lat temu pewien uniwersytet włączył do prowadzonych przez siebie otwartych wykładów publicznych te­mat, który obiecywał traktować o zjawiskach „pa­rapsychicznych”. I otóż podczas gdy bardziej kon­wencjonalne cykle wykładów z dziedziny sztuk nauk ledwie były w stanie przyciągnąć dostatecz­ną liczbę słuchaczy na to, aby istnieć, na ten je­den odczyt zwalił się taki tłum, że nie tylko trze­ba było znaleźć obszerniejszą od przygotowanej salę, ale jeszcze ponadto powtórzyć wykład.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)