PRAWDA W POWIEŚCI SZPIEGOWSKIEJ

Praw­da w powieści szpiegowskiej czy sensacyjno-poli- tycznej nigdy nie zostaje do końca ujawniona, po­nieważ zawsze na końcu, po schwytaniu czy obez­władnieniu szpiega, pozostaje pytanie: dlaczego stał się on szpiegiem, albo: do czego i po co zmie­rzają jego mocodawcy? — pytanie, na które od­powiedź nigdy nie jest jednoznaczna i zawsze wy­kracza poza zakres spraw, wśród których obraca się klasyczna powieść kryminalna.Gdy zawierzymy schematowi zbrodni jako zja­wiska politycznego i klasowego, wali się również fundament powieści kryminalnej, którym jest za­łożenie, że wszyscy są na tyle niewinni, aby nale­żało im zbrodnię skrupulatnie udowadniać, oraz na tyle ułomni, że każdy stać się może potencjalnym złoczyńcą. Determinizm klasowy niweczy to zało­żenie określając a priori ludzi, którzy kwalifikują się na przestępców, oraz takich, którzy przestęp­stwa dokonać mogą jedynie w sytuacjach wyjątko­wych, i to nigdy bez poduszczenia z zewnątrz.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)