PROPONOWANA WERSJA

Proponowana w Listach do pani Z. wer­sja „ambitnej polskiej średniej” uległa załamaniu wówczas, gdy ze strony nowych, i być może, istot­nie nie dość dokształconych .odbiorców kultury pojawiły się, w miejsce chęci podporządkowania się proponowanym wskazaniom, także ich własne dezyderaty kulturalne, własne ambicje prestiżowe, własna chęć sięgnięcia po znaczenie, i to realizują­ca się nieraz z pominięciem tradycyjnych „stopni towarzyskiego obcowania z różnymi pojęciami fi­lozofii i tytułami literatury”. Napotkanie tych am­bicji — połączone z pierwszymi praktycznymi skutkami zarówno awansu społecznego, jak i presji nowych pokoleń — wepchnęło propagatorów owej wizji w osobliwy stan paniki, w którym okazali się już niezdolni do rzeczywistego zrozumienia nie­uchronnie zachodzących przeobrażeń świadomości społecznej.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)