PROSZĘ MNIE BAWIĆ

”. Z historią nie­dawną najchętniej zapoznajemy się za pośrednic­twem nastawionych rozrywkowo cykli telewizyj­nych w rodzaju Stawki większej niż życie czy Czterech pancernych i psa. Z historią dawną obcu­jemy poprzez spektakle w rodzaju Krzyżaków czy Pana Wołodyjowskiego. Nie tylko więc ce­dujemy na innych wybór naszych zainteresowań, ale w dodatku użyczamy im swojej uwagi jedynie pod warunkiem, że zechcą nas przy tym zaba­wić.Pośród licznych rozrywek naszej cywilizacji ist- nieją jednak takie, które skłonni jesteśmy nazywać rozrywką „czystą”. Widz udający się do kina na film Bergmana, Wajdy czy Felliniego w rzeczywi­stości nie czyni nic innego niż oddawanie się roz­rywce.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂