PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM

Dowody tego znaleźć można w uproszczonym słownictwie przenikają­cym do rozmów warstw inteligenckich i do litera­tury. Przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom to prze­de wszystkim teren działania dla masowych środ­ków przekazu, dla socjalistycznej kultury masowej.Nie znaczy to, aby przez ubiegłe ćwierćwiecze nie podejmowano próby, aby ogarnąć jakoś to ży­wiołowe zjawisko i wyjść mu naprzeciw. Myślę, że przy pewnym uproszczeniu można by wyróżnić trzy główne propozycje stanowiące odmienne — histo­rycznie uwarunkowane — warianty proponowanej pedagogiki społecznej.Pierwszą z nich jestf żywotna zwłaszcza tuż po wojnie i zwłaszcza w kręgach młodzieżowych, pro­pozycja obyczajowa rewolucyjnego aktywisty.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)