PRZEDSTAWICIELE GRUP

Z kolei zaś przedstawiciele grup awan­sujących nie znaleźli w podsuwanej im „ambit­nej średniej” własnego wzoru awansu, kariery, nowych związków międzyludzkich. Jej kokieteryj­na rafinada wydała im się śmieszna, jej nieco ele­gijna europejskość zbyt blada, aby pomieścić w so­bie dynamikę i zachłanność awansujących, ich po­trzebę konkretnej zdobyczy, osiągnięcia namacal­nych sprawdzianów sukcesu.Wybrałem tutaj dla przykładu trzy próby zary­sowania nowych propozycji osobowościowych i po­staw obyczajowych, chociaż prawdopodobnie moż­na by ich wyszukać więcej. Niewątpliwie postawą ciągle domagającą się rzeczowego rozpatrzenia i obrony, a równocześnie nadszarpniętą swego cza­su przez nie dość przemyślane działania propa­gandowe, między innymi w trakcie walki z kułac­twem na wsi, jest postawa „gospodarska”, nace­chowana poczuciem odpowiedzialności za sprawo­wane zajęcia i kierująca się racjonalnym i prag­matycznym kryterium dobrej roboty.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)