PRZEDSTAWIONY TYP

Przedstawiany przez Bielicką typ gaduły plotkarki, ni to przekupki, ni to „pańci” pewnych aspiracjach, odpowiada idealnie śred­niemu standardowi umysłowemu kobiety w śred­nim wieku, nie rezygnującej jeszcze z pewnych pretensji, wchodzącej w przypadkowy w istocie kontakt z kulturą współczesną i wrośniętej głę­boko w „życiowy” tryb rozumowania typowej „ku­my”. Oczywiście, że typ kreowany przez Bielicką jest typem komediowym, satyrycznym. Jest to jednak satyra sympatyczna, niejako aprobowana, tak jak na przykład aprobowana jest satyra upra­wiana przez Wiecha. Wiech niby podśmiewa się ze swoich Piecyków i Wątróbków, równocześnie jed­nak akceptuje ich model obyczajowy, widząc w nim kwintesencję warszawskości i miejskiej lu­dowości. Podobnie Bielicka. Podśmiewając się ze swojej „pańci”, wystawia jej równocześnie pomnik zapewnia niemal każdym słowem, że w sumie jest ona całkiem w porządku i nie powinna stawiać sobie żadnych wymagań ani kulturalnych, ani cy­wilizacyjnych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)