PRZEGLĄD MOTYWÓW

Wreszcie powo­dem tajemniczego zgonu starego samotnika w ksią­żce Jana Koprowskiego Dom na wzgórzu jest… za­trucie niedbale produkowaną oranżadą, posiada­jące jedynie na pozór cechy świadomego truci- cielstwa.Ten krótki przegląd motywów zbrodniczych przedstawionych w próbce, która, choć wąska, wy­daje się z grubsza reprezentatywna, prowadzi do obserwacji tak zadziwiających, że aż niepojętych. Przede wszystkim uderza tu błahość motywów zbrodni, a także ich osobliwość. Nikt nie morduje tu z chęci zysku, najstarszego, tradycyjnego mo­tywu powieści kryminalnej. Bohater książki Bar­dzo dużo pajacyków, najbliższy motywów mate­rialnych, zabija raczej po to, aby wykorzystać za granicą już zdobyte, w drodze łapówek, fundusze niż aby je sobie przywłaszczyć. Zbrodniarz w Zbro­dniarzu, który ukradł zbrodnię zabija z koniecz­ności, celem zapewnienia sobie bezpieczeństwa, pieniądze jednak — 400 tysięcy złotych — zdobywa bezkrwawo.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)