PRZEKROJOWA POSTAWA

Ta „przekrojowa” postawa wobec życia stano­wiła, jak już wspomniałem, obiekt ataków, i to za­równo ze strony tych, którzy w pożytecznych prze­cież wskazaniach obyczajowych, lansowanych przez pismo, dostrzegali wyłącznie rozkładowe działanie „snobizmu” i „obcych wpływów ideologicznych”, jak i ze strony elity intelektualnej, dla której „Prze­krój” ze swoim pomieszaniem kryteriów, ze swoją prawdziwą „homogenizacją” wartości, w której ra­mach na przykład twórczość Hemingwaya — sku­tecznie zresztą propagowana przez to pismo — mogła być równie „fajna”, jak spodnie ze sztruk­su, wreszcie ze swoim specyficznym słownic­twem, wgryzającym się w mowę potoczną zale­wem „figlaryzujących” neologizmów, stanowił sym­bol płycizny i drobnomieszczańskiego barbarzyń­stwa.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)