PRZY RÓŻNYCH OKAZJACH

Badanych proszono kilkakrot­nie, przy różnych okazjach, o przypomnienie tej opowieści, której przed eksperymentem nie znali. Niektóre ze stwierdzonych zmian pozostają w zgo­dzie z poglądem „zdroworozsądkowym”, tj. pole­gały na gubieniu szczegółóiw i upraszczaniu; inne zdradzały opracowanie i inwencję. Z naszego punk­tu widzenia najważniejszy jest proces, który Bart­lett nazwał „racjonalizacją”. Obejmuje on takie zmiany, w których wyniku dziwne, zagadkowe lub niespójne z resztą tekstu elementy treściowe wersji oryginalnej były przetwarzane w kierunku większej jednolitości i koherencji. Co więcej, charakter tych zmian okazywał się zgodny z historią życia i z do­minującymi interesami osoby powtarzającej opo­wieść.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)