PRZYCZYNA ATAKÓW

Nie­wątpliwie było to pierwsze pismo w Polsce Ludo­wej, które podjęło się zadania formowania nowego obyczaju również w dziedzinie łatwych do przy­swojenia wskazań praktycznych, od „demokratycz­nego savoir-vivre’u” poczynając, a na zaleceniach z dziedziny taniej i osiągalnej w naszych warun­kach mody i konfekcji kończąc. Niewątpliwy jest także udział „Przekroju” w rozbudzaniu pewnych ambicji kulturalnych, w zakresie popularyzacji tak przecież nietuzinkowych osiągnięć literatury pol­skiej, jak na przykład poezja K. I. Gałczyńskiego, czy wreszcie w popularyzacji ruchu jazzowego, któ­ry z kolei wytworzył swoje własne dość silne ma­niery obyczajowe. Z drugiej strony jednak przyczyną uzasadnio­nych zazwyczaj ataków na „Przekrój” była jego tendencja do bagatelizowania zarówno jakościowo nowych zadań, jak i jakościowo nowych sytuacji społecznych, przed którymi stanęło nasze społe­czeństwo po wojnie. Czytelnik „Przekroju”, czer­piąc niewątpliwie z łamów tego pisma owe kojące eliksiry, które niejednokrotnie pomagały mu znosić stressowe sytuacje społeczne, znieczulany był rów­nocześnie na odczucie powagi spraw, w których uczestniczył.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)