PRZYKŁAD GRUPY

Przykładem tej pierwszej grupy jest spo­strzeganie pozazmysłowe (SPZ), uważane przez nie których szanowanych uczonych za zjawisko udo­wodnione naukowo ponad wszelką racjonalną wąt­pliwość, podczas gdy inni, równie kompetentni, odrzucają te dowody jako nie zasługujące na wia­rę. Ten długotrwały, ostry i nierzadko zjadliwy spór ilustruje raz jeszcze, jak trudno w tych spra­wach dojść do jakichś „obiektywnych” sądów.SPZ jest oczywiście stosunkowo wąskim i bardzo wyspecjalizowanym polem badań, wymagającym laboratoriów i niekiedy nader skomplikowanego wyposażenia. Większość rzekomych zjawisk czy też doznań paranormalnych, poświadczanych niezli­czonymi doniesieniami, leży poza tą sferą: widzenia ducha, domy, w których straszy, duszki-kołatki, przeczucia nieszczęścia i śmierci.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)