PSYCHOLOGICZNE MOTYWY

Świat „pop” jest to więc świat z jar­marcznej fotografii, tyle że odwrócony: oto wi­dzimy pokraczny samolot, szybujący gdzieś nad palmami czy piramidami, z biało-czerwoną sza­chownicą na skrzydłach, ale któż to wychyla gło­wę z kabiny pilota? — Przecież to Zdzisiek z Zo- chą, a dalej pan Kowalski spod piątego! W lite­raturze „pop” Zdzisiek, Zocha i pan Kowalski są zmyśleni. Ale za to „zastawka”, owa dekoracja sce­ny, zamiast palm i piramid przedstawia ulice, po których chodzimy codziennie. O     motywach psychologicznych i literackich, które zadecydowały, że owa literatura bezpośred­niej identyfikacji została u nas tak spontanicznie akceptowana przez masowego odbiorcę w połowie lat pięćdziesiątych, pisałem ohszerniej w poprzed­nim rozdziale zastanawiając się nad radiową Ro­dziną Matysiaków.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)