REZULTAT WRAŻENIA

Rezul­tat takiego ważenia racji pro et contra będzie w znacznej mierze zależał od uprzednich poglą­dów i wierzeń oceniającego, obarczony więc bę­dzie dużą dozą subiektywizmu. W tego rodzaju kwestiach bardzo rzadko udaje się dojść do obiek­tywnego oszacowania prawdopodobieństw. Ilekroć zaś takie szacunki są przytaczane, warto przyjrzeć się dokładnie ich podstawie, jak świadczy nastę­pujący przykład: Kirwan, geolog, prezes Irlandz­kiej Akademii Królewskiej w początkach dziewięt­nastego wieku, przedstawił dowód, że stworzenie ziemi dokonało się w sposób zgodny z opisem Moj­żesza.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)