RODZAJ DOCIEKAŃ

W zasadzie może by warto, ale w praktyce taki rodzaj dociekań nie jest wolny od pułapek. Przypuśćmy, że postanowiliśmy empi­rycznie sprawdzić, czy piątek trzynastego jest na­prawdę feralnym dniem. W tym celu można by porównać stopę nieszczęśliwych wypadków przy­padających na takie właśnie dni — z innymi dnia­mi. A teraz przypuśćmy dalej, że stopa ta okazuje się faktycznie wyższa od normalnej i że różnica jest statystycznie istotna, to znaczy, że nie jest prawdopodobne, by nasz wynik był jedynie dzie­łem przypadku; czy mielibyśmy wyciągnąć stąd wniosek, że przekonanie jest zgodne z prawdą, a więc nie jest „przesądem”? Wielu ludzi nie kwa­piłoby się do przyjęcia takiej konkluzji i, wbrew świadectwu, wolałoby trzymać się poglądu, że był to aikurat zbieg okoliczności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone