RÓŻNE STOPNIE OBYCIA

Różne stopnie towarzyskiego obycia w obcowaniu z różnymi pojęciami filozofii i tytułami literatury tworzyły swoisty układ szczebli na drabinie spo- łeczno-literackiego znaczenia. Istniała u nas w pe­wnym okresie szczególna nadbudowa nad układem rzeczywistych stosunków społecznych: nadbudowa kryjąca istotne znaczenie, istotną wartość ludzi. Wytworzył się do wartości kultury stosunek posia­dania. Znajomość tych wartości przestała być zobowiązaniem, stała się własnością. Na niej opierał się społeczny prestiż jej posiadaczy.” Otóż nauki tej nigdy nie pojęli naprawdę pro­pagatorzy owej pozornie „żoliborskiej” „polskiej średniej”. Stosunek do kultury — a co za tym idzie, stosunek do społeczeństwa — pozostał tu nadal owym stosunkiem posiadania, ono zaś z ko­lei, jak każdy instynkt posiadania, stało się źród­łem stanów lękowych w obliczu nadciągającej nie­uchronnie masy nowych uczestników kultury, gro­żącej być może wywłaszczeniem tradycyjnych po­siadaczy.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)