SERDECZNOŚĆ I SZACUNEK

Rodzina odpłaca się jej za to serdecznością i sza­cunkiem. Zewnętrznym wyrazem tego będzie — zanikająca dzisiaj — forma zwracania się do mat­ki w trzeciej osobie („mamo, niech mama”), ozna­czająca serdeczny dystans i wykluczająca nadmier­ną poufałość. Józef Matysiak stanowi harmonijne uzupełnienie swej małżonki. W istocie powtarza się tu schemat, uznany za kanon w purytańskim filmie amerykań­skim lat trzydziestych, gdzie ojciec, będąc formal­nie głową rodziny, człowiekiem odpowiedzialnym przede wszystkim za jej los materialny, jest jednak w sensie emocjonalnym postacią stojącą na dru­gim miejscu. Słynny kodeks Haysa, ustalający gra­nicę dopuszczalnych swobód obyczajowych w fil­mie amerykańskim, zezwalał na pokazywanie na ekranie ojca łajdaka lub pijaczyny, nie godząc się w żaden sposób na matkę pijaczkę lub ladaco.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)