SILNE NAPIĘCIE EMOCJONALNE

Propagatorem tego modelu był w pewnym okre­sie cały system wychowania ZMP-owskiego, filmy i lektury czerpane głównie z dorobku rewolucyj­nego piśmiennictwa radzieckiego, a także szeroko popularyzowana literatura biograficzna dotycząca czołowych postaci polskiego i międzynarodowego ruchu rewolucyjnego. Postawa ta, zakładająca nieustanne i bardzo silne napięcie emocjonalne, zaczęła jednak stopniowo zdradzać swoje mankamenty, co dokonywało się w miarę postępów normalizacji życia w kraju, prze­noszenia się punktu ciężkości z werbalnej polemiki politycznej na sprawę wykonywania planów gospo­darczych, konieczność zdobywania konkretnych kwalifikacji zawodowych i bardziej wyspecjalizo­wanej wiedzy. Zachwiały nią również przeobraże­nia polityczne 1956 roku, wskazujące na większą, niż przypuszczano, złożoność spraw zbywanych dotychczas kilkoma niepodważalnymi aksjoma­tami.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)