SILNIEJSZY CZYNNIK

Nawiasem mówiąc, stąd między innymi wydaje się płynąć nie słabnąca popularność przed­wojennych aktorów estradowych, takich jak Ha­lama, Górska czy Krukowski. Dla coraz mniej­szej ilości widzów stanowią oni wspomnienie ich własnej młodości, dla większości zaś są przede wszystkim osobliwymi symbolami statusowymi, wi­domymi znakami, że współczesny widz korzysta z usług tych samych ludzi, z którymi dawniej obco­wała elita.Drugim, znacznie silniejszym czynnikiem mode­lującym pojęcie „światowości” jest oczywiście współczesna kultura masowa Zachodu. Jej wzory napływają ku nam wszelkimi kanałami — poprzez film, prasę ilustrowaną, dzienniki, radio, telewizję. Odbiorca polski jest informowany bardzo dokładnie o   przebiegu głośnych festiwali piosenkarskich, o     karierach gwiazd, nowych przebojach muzycz­nych, nowych modach, nawet o buduarowych spra­wach idoli współczesnej kultury masowej.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)