SŁAWNY ETNOGRAF

Inny sławny etnograf tego okresu, sir James Frazer, wychodził z dość podobnego założenia. Za­uważył on najpierw, że „dziki” nie potrafi dokonać właściwego rozróżnienia między tym, co naturalne, a tym, co nadprzyrodzone; w jego świecie wszystko jest upersonifikowane i to go prowadzi do mylnych wyobrażeń o dostępnych mu środkach oddziaływa­nia na otoczenie. Po wtóre, „dziki” ma swoją pry­mitywną filozofię, opartą na diwóch fałszywych za­sadach: że podobne pociąga za sobą podobne i że rzeczy, które raz były ze sobą w styczności, zawsze już będą na siebie wzajemnie oddziaływać. W Złotej gałęzi Frazer przytacza wiele przykła­dów ilustrujących te zasady; dwa z nich tutaj przypomnijmy.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)