SPECYFIKA POWIEŚCI

Wspominam o tym dlatego, że w tym właśnie niskim poziomie zarówno komplikacji zbrodni jak i śledztwa, a także niskiej stawce przestępstwa, dopatrywać się należy przyczyny, dla której polska powieść kryminalna, po krótkim rekonesansie we współczesność, odwróciła się na pewien czas w kie­runku podrabiania powieści zagranicznej, zwła­szcza angielskiej. Pojawiały się pseudonimy, spo­śród których najgłośniejszy był Joe Alex, a także akcja polskiego kryminału przeniosła się za grani­cę. Zabieg taki w wypadku jakiegokolwiek innego gatunku pisarskiego jest niemożliwy, a przynaj­mniej niezwykle trudny. Specyfiką jednakże po­wieści kryminalnej jest to, że stanowi ona swoiste wydanie antypowieści.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone