SPECYFIKA POWIEŚCI

Wspominam o tym dlatego, że w tym właśnie niskim poziomie zarówno komplikacji zbrodni jak i śledztwa, a także niskiej stawce przestępstwa, dopatrywać się należy przyczyny, dla której polska powieść kryminalna, po krótkim rekonesansie we współczesność, odwróciła się na pewien czas w kie­runku podrabiania powieści zagranicznej, zwła­szcza angielskiej. Pojawiały się pseudonimy, spo­śród których najgłośniejszy był Joe Alex, a także akcja polskiego kryminału przeniosła się za grani­cę. Zabieg taki w wypadku jakiegokolwiek innego gatunku pisarskiego jest niemożliwy, a przynaj­mniej niezwykle trudny. Specyfiką jednakże po­wieści kryminalnej jest to, że stanowi ona swoiste wydanie antypowieści.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)