SPOŁECZEŃSTWO W KTÓRYM ŻYJEMY

Miano­wicie nawet przy wyraźnym zdawaniu sobie spra­wy z celów, do których powinno się dążyć, brak w tym systemie, w przypadku anomii — uznanych przez prawo sposobów osiągnięcia tych celów.” (s. 19)Zgodnie z przytoczonym tu cytatem za sytuację zbliżającą się do stadium anomii uważać więc można, jak się zdaje, również takie przypadki, kie­dy najogólniejsze cele społeczne spotykają się z powszechną akceptacją, natomiast „brak jest uznanych przez prawo sposobów osiągnięcia tych celów”. I nie tylko zapewne przez prawo, ale i przez cały system pozaprawnych przekonań i wska­zań.Społeczeństwo, w którym żyjemy, posiada jas­no wyznaczone cele ogólne. Polegają one na bu­dowie społeczności bezklasowej, socjalistycznej, wspartej na fundamentach powszechnego dobro­bytu i coraz pełniejszego wyzwalania twórczych sił człowieka.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)