SPOSTRZEŻENIE I PAMIĘĆ

Wszystko to brano za zły omen i nie brak doniesień o licznych nieszczęściach, jakie nastąpiły po pojawieniu się tej czy innej komety. W związku z tym Lehmann słusznie zwrócił uwagę, że upor­czywość takich wierzeń jest przynajmniej w części funkcją błędów pamięci — tego, co dzisiaj nazy­wamy „selektywnym zapominaniem”: zdarzenia zgodne z przepowiedniami są wyróżniane i cyto­wane jako ich potwierdzenie, podczas gdy inne, te niezgodne, szybko zacierają się w pamięci. Oprócz zagadnień spostrzegania i pamięci Leh­mann zajął się także wieloma innymi psychologicz­nymi aspektami przesądu. Kładł nacisk na marze­nia senne, sugerując — podobnie jak to czynił Ty­lor — że to one są źródłem wiary w duchy.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)