SPRAWA SUGESTII

Relacje większości z nich były tego rodzaju, że gdyby rze­czywiście rzeczy działy się tak, jak oni je opisy­wali, to znaczyłoby, że wykonawca musiał popełnić owego wieczoru publiczne zabójstwo. Można tu oczywiście zauważyć, że jest to raczej sprawa su­gestii aniżeli pamięci, i trzeba przyznać, iż zręcz­ność wykonawcy polega w pewnej przynajmniej mierze na tak sugestywnym manewrowaniu uwa­gą audytorium, aby kierować ją ku jednym stro­nom przedmiotów i zdarzeń, odwracając od innych. Dla przykładu, magik korzysta z faktu, że ludzie przeważnie śledzą jego wzrok: gdy więc on wpa­truje się intensywnie w jedną swoją rękę, jest wielce prawdopodobne, że niepozorny ruch dru­giej ręki ujdzie ich uwagi.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)