STARE I NOWE

A wreszcie Stare i nowe Lucjana Rudnickiego — czyż nie jest to, tym razem przed­stawiony z pozycji klasowych i rewolucyjnych — proces adaptowania się chłopaka ze wsi do nowej dlań społecznie roli uczestnika nowoczesnego pro­letariatu miejskiego? Oczywiście, że wspomniane tu przykłady obrazują równocześnie rozmaite po­stawy zajmowane przez bohaterów wobec zasta­nego przez nich społeczeństwa, wobec jego norm i jego moralności. Wokulskiego ożywia chęć ide­alnego adaptowania się do świata stołecznej ary­stokratycznej elity, ale wysiłki jego kończą się klęską. Cezary Baryka swoje usiłowania adapta­cyjne wieńczy buntowniczym marszem na Belwe­der.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂