STWIERDZONA RZECZ

Jest rzeczą stwierdzoną przez badaczy, że owe zabiegi świetlicowe dawały lepsze rezultaty na wsi niż w mieście, co nie może nas dziwić; indy­widualny charakter zajęć wiejskich podsuwa po­trzebę popołudniowego spotkania się z sąsiadami, podczas gdy kolektywna praca w przemyśle lub nauka powoduje chęć poszukiwania innych, bar­dziej dobrowolnych kontaktów niż te, które ukształtował przypadek wspólnej pracy lub wspól­nego uczęszczania do jednej szkoły.Co się tyczy zawartości treściowej działań roz­rywkowych wspomnianego okresu, to formowały ją dwa w zasadzie założenia. Po pierwsze więc roz­rywka w tym rozumieniu wcale nie miała ozna­czać oderwania się od problemów i zadań stawia­nych przez życie zawodowe i społeczne.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)