STWORZENIE DOBREGO SAMOPOCZUCIA

Nie sposób ocenić, jaki procent zachwytu nad re­pertuarem Stępowskiego bierze się z bezinteresow­nego ubawienia przedmiejskim folklorem, a ile jest w nim zadowolenia z aprobaty owej szczególnej for- my „swojskości”, znajdującej swoich reprezentan­tów wśród licznych słuchaczy tych koncertów.Pisząc tu o „swojskości” i jej sile atrakcyjnej, polegającej na potwierdzaniu dobrego samopoczu­cia widza, który stojąc pod względem kulturalnym dość nisko, nie zamierza równocześnie dokonywać żadnych poważniejszych zmian swojej osobowości, nie chcę sugerować, że jest to jedyny jej przejaw. Jako „swojskie” odbierane są także typy, które nie nawiązując do szczególnie barwnych formacji oby­czajowych, kojarzą się jednak z rejonem spraw dostępnych, normalnych, bliskich. Wspomniałem tu przy tej okazji nazwisko Ireny Santor; myślę, że mógłbym wymienić kilka innych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)