SUKCESY MAGICZNE

Przechwalali się własnymi sukcesami magiczny­mi, takimi jak sprowadzenie słońca dla farmera (w Afryce chodzi zwykle o deszcz) albo przepro­wadzenie studenta przez końcowe egzaminy. „Wy­soki kapłan” był podobno kiedyś pilotem wojsko­wym, a aktualnie jest wyższym urzędnikiem ja­kiejś firmy. Z wielu takich relacji odnosi się wra­żenie, że uczestnicy współczesnych sabatów rekru­tują się głównie z klasy średniej; notabene ciekawy jest ten brak zahamowań w opowiadaniu o dzia­łalności, która ma być rzekomo wielką tajemnicą — ukazują się nawet fotografie czarownic.Mimo to liczby globalne są niepewne — mówi się o 30 ty­siącach, ale to jest zapewne tylko zgadywanie.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)