SWIATOWOSC I SWOJSKOŚC

Obserwatora współczesnej rozrywki w Polsce uderzyć muszą dwa na pozór sprzeczne motywy, które domagają się głosu w uprawianej u nas dzia­łalności rozrywkowej. Są nimi motyw światowości i motyw swojskości. Obydwa występują na wszyst­kich szczeblach działalności rozrywkowej, dotyczą zarówno indywidualnych reakcji i potrzeb poszcze­gólnego odbiorcy, jak i wielkich form widowiska i głośnych imprez, j Widz, przeznaczając określoną ilość swego czasu na „oddawanie się rozrywce”, pragnie doznać w tym czasie uczucia odświętności, poczuć się czymś lepszym, niż jest na co dzień, domaga się, aby go uhonorowano. Z uczestnika anonimowej masy tło­czącej się w tramwajach lub stojącej w kolejkach po zakupy pragnie przeistoczyć się w uczestnika „szanownej publiczności”, którą profesjonaliści od rozrywki mają obowiązek zabawiać i komplemen­tować równocześnie.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)