ŚWIETLICA W SZKOLE

W gimnazjum, do którego uczęszczałem w tym czet sie, założono na przykład piękną świetlicę, wypo­sażoną w czasopisma i niewielką bibliotekę, ży­wiąc przekonanie, że uczniowie, którzy spędzili już kilka przedpołudniowych godzin w gmachu szkol­nym na nauce, po obiedzie przyjdą tu ponownie, aby we wspólnym gronie czytać gazety lub grać w warcaby. Oczywiście w praktyce świetlica ta, jak i wiele podobnych, świeciła pustkami, ponie­waż naturalnym odruchem człowieka jest poszuki­wanie wypoczynku przede wszystkim przez zmia­nę otoczenia i rodzaju odbieranych wrażeń. Nie­mniej jednak idea wspólnej, organizowanej zaba­wy i rozrywki przetrwała przez wiele lat powo­jennych aż do czasu, kiedy legła pod naciskiem nowoczesnych środków masowego przekazu, prze­de wszystkim zaś telewizji, która definitywnie zmieniła jej charakter.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)