SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Co więcej, szczegóło­wa analiza przynależności społecznej informato­rów dowodzi, że na wierzenia takie nie mają by­najmniej monopolu ubodzy i nieoświeceni. W tej sprawie istnieją jeszcze dodatkowe i całkiem nie­zależne dane dotyczące studentów w Stanach Zjednoczonych i w Brytanii, które także prezen­tujemy w postaci pełniejszej w aneksie. Można oo prawda powiedzieć, że niektóre z przedstawionych tam pozycji kwestionariusza odnoszą się raczej do dezinformacji aniżeli do przesądu, niemniej odpo­wiedzi ujawniają zaskakujący zasięg wiary we wróżby z dłoni, we wpływ gwiazd lub iw zdolność psów do wyczuwania grożącego nieszczęścia. Wi­dzimy tu znów znaczne rozbieżności wyników liczbowych, bez wątpienia wypływające po części z różnic czasu, miejsca, składu próby reprezenta­cyjnej i sposobów stawiania pytań. W każdym ra­zie okazuje się, że studenci bynajmniej nie są wolni od wszelkich przesądów.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)