SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Co więcej, szczegóło­wa analiza przynależności społecznej informato­rów dowodzi, że na wierzenia takie nie mają by­najmniej monopolu ubodzy i nieoświeceni. W tej sprawie istnieją jeszcze dodatkowe i całkiem nie­zależne dane dotyczące studentów w Stanach Zjednoczonych i w Brytanii, które także prezen­tujemy w postaci pełniejszej w aneksie. Można oo prawda powiedzieć, że niektóre z przedstawionych tam pozycji kwestionariusza odnoszą się raczej do dezinformacji aniżeli do przesądu, niemniej odpo­wiedzi ujawniają zaskakujący zasięg wiary we wróżby z dłoni, we wpływ gwiazd lub iw zdolność psów do wyczuwania grożącego nieszczęścia. Wi­dzimy tu znów znaczne rozbieżności wyników liczbowych, bez wątpienia wypływające po części z różnic czasu, miejsca, składu próby reprezenta­cyjnej i sposobów stawiania pytań. W każdym ra­zie okazuje się, że studenci bynajmniej nie są wolni od wszelkich przesądów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone