SZLACHETNA ROZRYWKA

Może ona przechodzić przez różne stadia kompli­kacji, od obrzędowych zabaw ludowych w kultu­rze starożytnych Greków aż po igraszki rokoko­wych salonów, pełne intelektualnej rafinady; klu- bów, na poły tajnych stowarzyszeń uprawiają­cych w zamkniętym gronie literaturę i sztuki pię­kne, zawsze jednak istotnym elementem zabawy jest tu udział, uczestnictwo bawiących się w speł­nianiu się tego, co Huizinga nazywa elementem ludycznym, zabawowym. „Jeszcze muzyka Bacha, Mozarta uważana była jedynie za najszlachet­niejszą rozrywkę— «diagoge» w arystotelesowskim znaczeniu tego pojęcia — i najkunsztowniejszą ze wszystkich umiejętności, i właśnie ta niebiańska nieświadomość wyniosła muzykę ówczesną na wy­żyny nieosiągalnej doskonałości” — pisze Huizin­ga.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)