UZNANE ZA NIEZBĘDNE

W Ghanie w roku 1955 uznano za niezbędne wprowadzenie do prawa wy­borczego poprawki ustanawiającej, że każdy, kto, między innymi —„…włada, wywołuje lub czyni jakikolwiek inny użytek z jakiegokolwiek fetysza albo czyni jakieś inne wywoływania, albo twierdzi, iż może zadawać jakiekolwiek uroki i kojarzy lub wiąże jakikolwiek akt tego rodzaju z głosowaniem lub powstrzymy­waniem się od głosowania przez jakąkolwiek osobę w jakichkolwiek wyborach, będzie (winien prze- stępstwa. Od tego czasu również i z innych części Afryki mieszaniu się magii z po­lityką. Ale dlaczego wyróżniać Afrykę? W Indiach wiele do powiedzenia mają astrologowie: ich zdania zasięga się przed zawarciem małżeństwa, a i przed innymi poważnymi decyzjami ludzie radzą się giwiazd.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)